Gimnazija Jurija Vege Idrija in evropski projekti

Na gimnaziji Jurija Vege Idrija že vrsto let sodelujemo v evropskih projektih. Začeli smo s Comenius in Leonardo Da Vinci projekti. Sedaj pa nadaljujemo z Erasmus+ projekti in sicer tako z KA1 kot KA2.

V šolskem letu 2017/18 potekajo na šoli naslednji Erasmus+ projekti:

KA1 - Mobilnost  v PIU: Dvig mednarodne poklicne kompetence
Opis: Projekt poteka v sodelovanju s koncernom Kolektor ter korporacijo Hidria, natančneje v njihovih podjetjih v Nemčiji. V okviru projekta so predvidene tri mobilnosti štirih dijakov programa strojni tehnik (po dva v posamezno podjetje) in enega mentorja. 
Čas trajanja: 01. 09. 2017 - 30. 08. 2019
Koordinator: Valerija Šemrl Kosmač

KA2 - Projekti sodelovanja: ROOTS 
(Routes to Outdoor Oriented Teaching and Sustainability - Učne poti, ki spodbujajo dejavnosti na prostem in trajnostni razvoj

Opis: Cilj projekta je promocija zdravega načina življenja in povečana okoljska ozaveščenost med mladimi. Poti, ki so včasih služile povezavam med kraji, bomo uporabljali za povezovanje s svojimi koreninami, spoznavanje narave, raziskovanje človekovega vpliva na okolje in izvajanje fizičnih aktivnosti na prostem kot del rekreacije. Z ekskurzijami vzdolž teh poti bodo dijaki pridobili različne socialne spretnosti za uspešno socialno vključevanje, kar sta dva od glavnih prioritet projekta.
Čas trajanja: 01. 09. 2017 - 30. 08. 2020
Koordinator: Božena Rudolf


KA2 [p]ROBOT  

Opis: Projekt vodi Šlezijska univerza (University of SilesiaChorzow) iz Poljske in se financira s sredstvi EU ter Edu-Res fondacija. Cilj projekta je z uporabo robotov ter programiranja povečati motivacije za učenje naravoslovnih predmetov (matematike, fizike, kemije, …). Ko dijaki poskušajo s pomočjo robotov poskušajo rešiti določeno nalogo, spoznajo, da za uspešno rešitev potrebujejo znanje naravoslovnih predmetov. Rezultat projekta bodo delovni listi za dijake ter navodila za učitelje, ki jih morajo pripraviti vse sodelujoče šole. Poleg univerze namreč v projektu sodelujejo srednje šole iz Grčije, Italije, Litve, Makedonije in Poljske ter Slovenije.
Čas trajanja: 01. 10. 2017 – 31. 08. 2020
Koordinator: Bojan Tuta/Božena Rudolf
Sodelujoči učitelji: Tanja Pirih, Sergeja Lipušček, Marjanca Poljanšek, Magdalena Klasinc

KA1 - Mobilnost šolskega osebja: GJV2020 Dijak v središču učnega procesa

Opis: Cilj projekt je pridobiti uvid ter izkušnje v princip formativnega spremljanja in sicer preko opazovanja pouka. Ker v Sloveniji ni srednjih šol, kjer bi bilo formativno spremljanje bistven del pouka, zgledov ne moremo iskati doma, smo se odločili, da jih poiščemo v Španiji, Irski in Veliki Britaniji. Na podlagi izkušenj na drugih šolah bomo poskušali v naši šoli ustvariti spodbudno učno okolje, ki bo dijakom omogočalo razvijanje njihovih potencialov in veščin ter  postopoma uvajati fleksibilno organizacijo pouka oziroma osebno naravnanega učenja in poučevanja.
Čas trajanja: 01. 07. 2016 - 30. 06. 2018
Koordinator: Božena Rudolf

Opis: Zavedamo se, da so nekatera znanja kratkotrajna. Zato želimo s pomočjo projekta spoznati, kako pri poučevanju upoštevati sodobna spoznanja psihologije in didaktike ter izzvati spremembe v načinu poučevanja. Obenem pa želimo povečati motivacijo učiteljev za uvajanje sodobnih in učinkovitih metod in pristopov k poučevanju ter motivacijo dijakov za učenje.
Čas trajanja: 01. 07. 2017 - 30. 06. 2019
Koordinator: Božena Rudolf


Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

1.srečanje za dijake v okviru projekta Erasmus+ Roots v Pireju v Grčiji