Objave

Prikaz objav, dodanih na januar, 2021

Učni kompleti in wikiloc poti projekta Roots

Slika
  V okviru projekta Erasmus+ KA2 Roots, ki se je uradno zaključil konec decembra 2020, so učitelji in dijaki zarisali različne poti v okolici Idrije. V trenutni situaciji vam lahko služijo kot spodbuda za telesno aktivnost. Za sledenje potem potrebujete aplikacijo wikiloc. Vabljeni k odkrivanju .

KA2 R4 MAD - nov projekt na šoli

Slika
  KA2 R4 MAD - nov projekt na šoli zemljevid sodelujočih držav V letošnjem šolskem letu smo na šoli začeli nov   Erasmus+ projekt, v katerem sodelujemo s šolami iz Bolgarije Grčije, Španije in Švedske. V projektu se bomo osredotočili na dva cilja trajnostnega razvoja Združenih narodov  in sicer  na cilja  Ko gre za okolje moramo razmišljati kolektivno in ne posamezno. Nau č iti se moramo novih zelenih veš č in ter ozavestiti in izobraževati sebe in dijake, da se odgovorno obnašamo in tako zmanjšamo posledice podnebnih sprememb.  S partnerskimi šolami želimo ponovno premisliti o svojem na č inu življenja in zmanjšati  č ezmerno porabo ter vzgajati odgovorne in zavzete ljudi, ki za č nejo prostovoljno  živeti trajnostno.  Verjamemo v ugotovitve Unescovega poro č ila o spremljanju izobraževanja za leto 2016, ki pravi, da „izobraževanje oblikuje vrednote in perspektive ter je dokazano najboljše orodje za dviganje ozaveš č enosti o podnebnih spremembah in je povezano s pove č ano okoljsko