GJV2020


KLJUČNI UKREP 1 -  Mobilnost šolskega osebja

  GJV2020 – Dijak v središču učnega procesa

Opis: Cilj projekta je pridobiti uvid ter izkušnje v princip formativnega spremljanja in sicer preko opazovanja pouka. Ker v Sloveniji ni srednjih šol, kjer bi bilo formativno spremljanje bistven del pouka, zgledov ne moremo iskati doma, smo se odločili, da jih poiščemo v Španiji, Irski in Veliki Britaniji. Na podlagi izkušenj na drugih šolah bomo poskušali v naši šoli ustvariti spodbudno učno okolje, ki bo dijakom omogočalo razvijanje njihovih potencialov in veščin ter  postopoma uvajati fleksibilno organizacijo pouka oziroma osebno naravnanega učenja in poučevanja.

__________________________________________________________________________________________________

ELEMENTI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA PRI POUKU TUJIIH JEZIKOV NA GJV

V okviru projekta GJV2020 smo na partnerski šoli Centre d’Estudis Joan XXIII projekta InTime21 v Barceloni, v Španiji ter na šoli Hillhead High School 
v Glasgowu na Škotskem opazovali, kako poteka pouk po principu formativnega spremljanja. V zadnjih dveh letih smo številne elemente formativnega spremljanja uvedli tudi v pouk tujih jezikov. Spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov pouka in sprememb v učilnici:

Proces oziroma koraki usvajanja novih spretnosti


Bralni kotiček v učilnici TJ1 in naloge, ki jih dijaki lahko izberejo, potem ko so prebrali knjigo.

Povratna informacija dijakov učitelju na koncu določene aktivnostiPovratna informacija dijakov učitelju s semaforčki
zelena - razumem in ne potrebujem pomoči
rumena - v glavnem razumem, imam pa nekaj vprašanj
rdeča - ne razumem, potrebujem pomoč

 
Izdelki dijakov oziroma dokazila o učenjuna  padletu

_________________________________________________________________________
FORMATIVNO  SPREMLJANJE NA ŠKOTSKEM

Help every single student every single day.
Od 1. 10. do 7. 10. 2017 sta profesorici angleščine Manica Seljak in Klavdija Stepančič v okviru izobraževalnega obisk na delovnem mestu na škotski šoli Hillhead High School v Glasgowu imeli možnost opazovati pouk, ki poteka po principu formativnega spremljanja. Kaj vse sta videli in doživeli si lahko ogledate na tej povezavi.
_________________________________________________________________________
Nikoli ne odnehaj! Bodi ponižen!
  V okviru projekta ERASMUS KA1+ Mobilnost šolskega osebja se je nekaj učiteljev gimnazije Jurija Vege Idrija podalo v tujino na strukturirane tečaje, tokrat profesorica španščine, in sicer od 11. do 23. februarja 2018.

Prof. Maria Ana Kremžar Jerman se je udeležila tečaja »ICT for teaching«, ki ga je organizirala ustanova »English Matters« v kraju Jaén v Španiji. Tečaj je potekal v angleškem jeziku, saj je bil eden od ciljev tečaja izboljšanje znanja tujega jezika. Učitelji iz več evropskih držav so se urili v rabi novih orodij IKT (informacijsko komunikacijskih tehnologij). Mentorji so udeležence spodbujali k uporabi tujega jezika ter k sodelovanju in delu v skupini, kar je odlično pripomoglo k izmenjavi strokovnega znanja ter k medkulturni zavesti. Kadar so imeli učitelji občutek, da je delo v skupini ali z novimi IKT naporno in da sadovi niso vidni, jih je mentor, g. Louis Schmidt, spodbujal z besedami »never give up!«.


  Del tečaja je bilo tudi zbiranje gradiva za pouk na terenu: učitelji so spoznali nekatere znamenitosti španske kulture in zgodovine - poleg Jaena so si ogledali tudi čudovito Granado ter mesti Baeza in Úbeda.  Naslednji teden se je prof. Kremžar Jerman v okviru istega projekta Erasmus+ udeležila tečaja »All children are special« v Sevilli.  Udeleženci tečaja so se urili v prepoznavanju problemov in težav, ki jih imajo učitelji ter njihovi učenci. Ozaveščali so pomembnost vloge učitelja pri odkrivanju talentov ter težav svojih učencev.  »Be humble« je ponavljala mentorica Ana Aurora Carrasco, s čimer je poudarjala, da mora biti učitelj ponižen pri opazovanju in spoznavanju realnosti ter vedno pripravljen spremeniti »taktiko«, če se pokaže, da je to potrebno.

(...)
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú;
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú;
(...)
Sé el que aparta la piedra del camino,
el odio entre los
corazones y las dificultades del problema.
Hay una alegría del ser sano y la de ser justo,
pero hay, sobre todo,
la hermosa, la inmensa alegría de servir.
Que triste sería el mundo si todo estuviera hecho,
si no hubiera un rosal que plantar,
una empresa que emprender. (...)
(...)
Where there is a tree to plant, you be the one.
Where there is a mistake to undo, let it be you.
You be the one to remove the rock from the field,
The hate from human hearts,
And the difficulties from the problem.
There is joy in being wise and just,
But above all there is the beautiful,
The immense happiness of serving.
How sad the world would be if all was already done.
If there was no rosebush to plant,
No enterprise to undertake.
(Gabriela Mistral, Chile, 1898-1957, Nobelova nagrada 1945)
Maria Ana Kremžar Jerman
____________________________________________________________________
EVROPA REGIJ


Od 19. 6. do 30. 6. 2017 se je profesorica nemščine Božena Rudolf udeležila strukturiranega tečaja EUROPA DER REGIONEN v organizaciji Goethe Instituta Freiburg. V okviru tečaja sta mentorici Barbra Seidel in Hildegard Meister udeležencem tečaja iz celega sveta posredovali aktualne koncepte pri posredovanju deželoznanstva. Profesorica je na tečaju pridobila različna, aktualna znanja o EU in tromeji med Nemčijo, Francijo in Švico ter obiskala nekaj evropskih inštitucij, med njimi evropski parlament v Straßburgu.
Muzej v Baslu, Švici
Udeleženci smo na tečaju tudi sami raziskovali različne inštitucije v Nemčiji, Švici in Franciji, jih predstavili drugim ter pripravili učne ure na temo Europa in imeli veliko možnosti izmenjave idej in izkušenj s poučevanjem tujih jezikov. 
Spoznali pa smo tudi več aktivnosti za razgiban in aktiven pouk (govor v 5 stavkih, igra Sadna solata, scenska igra, učenje po postajah, ...) ter prejeli različna gradiva za pouk.
Inscinacija pravljice
Natančnejši opis aktivnosti in iger pa si lahko preberete na tej povezavi
Posredujem tudi zanimivo gradivo za poučevanje EU pri nemščini. 
Viel Spaß!
__________________________________________________

ŽELIMO SI OSEBO “C”:
competente – comprometida – consciente – compasiva – creativa
usposobljeno – zavezano (soodgovorno) – vestno – sočutno -  ustvarjalno


Od 27. 2. 2017 – 4. 3. 2017 je profesorica španščine Maria Ana Kremžar Jerman v okviru izobraževalnega obisk na delovnem mestu na partnerski šoli projekta InTime21 CE JOAN XXIII -BELLVITGE ter EL CLOT imela možnost opazovati pouk, ki so ga prenovili v okviru projekta Horizon 2020. Več pa si lahko preberete in ogledate na tej povezavi.
 

 

Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Erasmus+ KA2 Steps2030World

Po znanje angleščine v Dublin

Praksa v Nemčiji - 3m, Kolektor Conttek v Pforzheimu, april 24