Evropski projekti na GJV

Na gimnaziji Jurija Vege Idrija že vrsto let sodelujemo v evropskih projektih. Začeli smo s Comenius in Leonardo Da Vinci projekti. Sedaj pa nadaljujemo z Erasmus+ projekti in sicer tako z KA1 kot KA2.

KA121-VET Akreditacija na področju                KA120-SCH Akreditacija na področju 

poklicnega in strokovnega izobraževanja        splošnega šolskega izobraževanja   

Veljavnost: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2027                 Veljavnost: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2027


   

Št. akreditacije: 2020-1-SI01-KA120-VET-093581             Št. akreditacije: 2021-1-SI01-KA120-SCH-000046347


Projekti Erasmus+ v šolskem letu 2021/22

 

KA102 - Mobilnost v PIU:  Razvijanje mednarodne poklicne kompetence (RaMPoK) KA1-VET-12/19

Opis: Projekt poteka v sodelovanju s koncernom Kolektor ter korporacijo Hidria, natančneje z njihovimi podjetji v Nemčiji. V okviru projekta so predvidene dve mobilnosti devetih dijakov programa strojni tehnik (po dva v posamezno podjetje) in enega mentorja. 

Šola želi s projektom razvijati mednarodne poklicne kompetence dijakov in izboljšati prepoznavnost v širšem okolju, predvsem na račun prilagajanja in ponujanja vsebin, ki bodo v okviru izobraževalnih programov najbolj zadovoljevale potrebe trga znanja in dela. Usposabljanje v tujem delovnem okolju bo dijakom in učitelju spremljevalcu omogočilo, da izkusijo način dela in življenja v tujini in si tako razširijo tako svoje poklicno kot tudi medkulturno obzorje. Dodatna spoznanja v obliki spoznavanja aktualnih kompetenc in veščin na strokovnem področju bodo učitelji lahko izkoristili pri načrtovanju sprememb v učnih metodah in nadgradnji odprtega kurikula strokovnih predmetov. Dijakom šole želimo omogočiti zaposljivost in sposobnost prilagodljivosti, ker je trg dela v EU zelo fleksibilen potrebuje tudi fleksibilne partnerje za katere delo v tujini ne bo ovira. Z udeležbo na praksi v tujini bodo dijaki v večji meri spoznali možne poklicne poti, pridobili specifične spretnosti, ocenili oz. primerjali svoje poklicne kompetence z zahtevami tujih delodajalcev ter izboljšali razumevanje ekonomskih, socialnih in kulturnih situacij v EU.

Čas trajanja: 01. 12. 2019 - 30. 11 2021 podaljšano do  30. 11 2022.

Koordinatorica projekta: Božena Rudolf


KA101 - Mobilnost šolskega osebja: Nadnacionalno izobraževanje zaposlenih (NIZ) KA1-SE-34/19

Opis: Na Gimnaziji Jurija Vege Idrija uči veliko učiteljev, ki imajo dolgoletno učno prakso. Učne metode, kot so frontalni pouk in individualno delo, so pri pouku sicer potrebne, hkrati pa se zavedajo nujnosti modernizacije poučevanja ter razvijanja prožnih oblik učenja, zlasti tistih, ki dijakom omogočajo razvoj ključnih kompetenc do ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje, in ki ustvarjajo podlago za nadaljnje učenje in poklicno življenje. Da bi dijakom lahko nudili primerno okolje za pridobivanje znanja ter razvijanje samostojnosti, inovativnosti, ustvarjalnosti in veščin se učitelji šole stalno udeležujejo različnih strokovnih izobraževanj o novih pedagoških pristopih v Sloveniji. Ker se zavedajo, da imajo določene države več izkušenj z uvajanjem novih pristopov in drugačne organizacije pouka, ter da je izkušnja iz prve roke odločilna, si prizadevajo za možnost usposabljanja

v evropskih državah, kjer imajo bolj razvite šolske sisteme. Zaradi številnih mednarodnih projektov želijo učitelji tudi izboljšati znanje angleščine.

Čas trajanja: 15. 06. 2019 - 14. 06. 2021 podaljšano do 14. 02. 2022.

Koordinatorica projekta: Božena Rudolf

Sodelujoči učitelji: Maja Justin, Marjanca Poljanšek, Magdalena Klasinc, Jasmina Velikanje, Sergeja Lipušček, Ester Mrak, Nataša Graovac, Romana Kokošar, Metka Fortuna


KA121-VET Akreditacija na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za leto 2021 KA121VET_010531 ter 2022 KA121-VET-000060931

Čas trajanja: 01. 09. 2021 do 30. 11. 2022, podaljšano do 31.8.2023 


KA121-SCH Akreditacija na področju splošnega šolskega izobraževanja za leto 2022

KA121-SCH-000061075 

Čas trajanja: 01. 06. 2022 do 31. 08. 2023, podaljšano do 30.5.2024


KA2 - Projekti sodelovanja

R4MAD - R4 (Raise, Recycle, Reduce, Reuse) - Making a difference -R4 (Ozaveščanje, Recikliranje, Zmanjšanje, Ponovna uporaba) - Spreminjanje KA229-075965_4 R4MAD

 Opis: S projektom si želimo intenzivneje prizadevati za cilja ZN:12 (Odgovorna poraba in proizvodnja) in 13 (Podnebni ukrepi) ter tako pripomoči pri prehodu na bolj trajnostni način življenja. Ko gre za okolje moramo razmišljati kolektivno in ne posamezno. Naučiti se moramo novih zelenih veščin ter ozavestiti in izobraževati sebe in dijake, da  se odgovorno obnašamo in tako zmanjšamo podnebne spremembe. S partnerskimi šolami želimo ponovno premisliti o svojem načinu življenja in zmanjšati čezmerno porabo ter vzgajati odgovorne in zavzete ljudi, ki začnejo prostovoljno  živeti trajnostno. Verjamemo v ugotovitve Unescovega poročila o spremljanju izobraževanja za leto 2016, ki pravi, da „izobraževanje oblikuje vrednote in perspektive ter je dokazano najboljše orodje za dviganje ozaveščenosti o podnebnih spremembah in je povezano s povečano okoljsko ozaveščenostjo, skrbjo in dejanji“. Ključno sporočilo poročila je, da „živeti trajnostno zahteva velik premik v miselnosti. S projektnimi aktivnostmi (predavanji, delavnicami, obeležitvami dneva  zemlje ali Erasmus+, aktivnostmi celotne šole) v okviru in izven pouka želimo biti del te spremembe. V okviru projekta bomo izdelali različne infografike, plakate s katerimi bomo osveščali druge. Na šoli bomo poskušali zmanjšati količino odpadne hrane, iskali možnosti za recikliranje ali nadgradnjo  odpadkov,  ter izdelali električno kolo za potrebe delavcev in dijakov šole in tako pripomogli k boljšemu okolju.

Glavna koordinatorica projekta je naša šola, sodelujejo pa še šole iz Bolgarije, Grčije, Španije in Švedske. Grška šola je od partnerstva odstopila.

Čas trajanja: 1.10. 2020 do 30. 9. 2022, podaljšano do 31.8.2023

Koordinatorica projekta: Božena Rudolf

Sodelujoči učiteljiNataša Bogataj, Nataša Graovac, Andrej Kavčič, Sergeja Lipušček, Ester Mrak, Marjanca Poljanšek, Melita Prezelj, Manica Seljak, Valerija Šemrl Kosmač, 

 

ReCreate History

V projekt bo vključenih okrog 50 dijakov in vsaj 5 učiteljev iz vseh treh programov: gimnazija, strojni tehnik in mehatronik operater, ki bodo k izvedbi prispevali znanje in spretnosti s svojih področij. Povezali bomo raziskovanje zgodovine, pripovedovanje zgodb v slovenskem in angleškem jeziku ter nove tehnologije, kot so: oblikovanje računalniških igric in 3D modeliranje za ustvarjanje 3D okolja. Končni cilj projekta je izdelava računalniških igric, v katerih bomo rekonstruirali (srednjeveških) zgodovinske lokacije s pomočjo 3D vizualizacije in tako na kreativen in atraktiven način predstavili zgodovinske in kulturne vsebine.

Pri izvedbi projekta v organizaciji School of Robotics – Robitikos mokykla (Vilna, Litva),   bo sodelovalo sedem partnerskih organizacij iz treh držav: Litve, Romunije in Slovenije. Poleg treh šol: Šilales Simono Gaudeešiaus Gimnazija (Litva), Gheorghe Asachi Technical College (Romunija) in Gimanzije Jurija Vege Idrija so v projekt vključeni še:  Predict CSD Consulting (Romunija), STEP Institute (Ljubljana, Slovenija), The Society of the Lithuanian Archaeology (Draugija, Litva). Poleg naštetih partnerjev bomo pri izvedbi posameznih aktivnosti vključili tudi lokalne turistične, kulturne in tehnološke organizacije.

V prvem letu bomo največ dela imeli s pripravo izobraževalnih vsebin, v letu 2022 bo najbolj aktivno za dijake, s katerimi bomo razvili naše končne izdelke, zadnji meseci pa bodo namenjeni predstavitvi in širitvi izdelkov med uporabniki.

Čas trajanja: 01. 03. 2021 - 30. 04. 2023

Koordinatorica projekta: Danijela Brložnik

Sodelujoči učitelji: Nataša Graovac, Nataša Bogataj, Jasmina Velikanje, Jure Drev, Irma Gnezda, Božena RudolfProjekti Erasmus+ v šolskem letu 2020/21

 

KA102 - Mobilnost  v PIU:  Razvijanje mednarodne poklicne kompetence (RaMPoK) KA1-VET-12/19

Opis: Projekt poteka v sodelovanju s koncernom Kolektor ter korporacijo Hidria, natančneje z njihovimi podjetji v Nemčiji. V okviru projekta so predvidene dve mobilnosti devetih dijakov programa strojni tehnik (po dva v posamezno podjetje) in enega mentorja. 

Šola želi s projektom razvijati mednarodne poklicne kompetence dijakov in izboljšati prepoznavnost v širšem okolju, predvsem na račun prilagajanja in ponujanja vsebin, ki bodo v okviru izobraževalnih programov najbolj zadovoljevale potrebe trga znanja in dela. Usposabljanje v tujem delovnem okolju bo dijakom in učitelju spremljevalcu omogočilo, da izkusijo način dela in življenja v tujini in si tako razširijo tako svoje poklicno kot tudi medkulturno obzorje. Dodatna spoznanja v obliki spoznavanja aktualnih kompetenc in veščin na strokovnem področju bodo učitelji lahko izkoristili pri načrtovanju sprememb v učnih metodah in nadgradnji odprtega kurikula strokovnih predmetov. Dijakom šole želimo omogočiti zaposljivost in sposobnost prilagodljivosti, ker je trg dela v EU zelo fleksibilen potrebuje tudi fleksibilne partnerje za katere delo v tujini ne bo ovira. Z udeležbo na praksi v tujini bodo dijaki v večji meri spoznali možne poklicne poti, pridobili specifične spretnosti, ocenili oz. primerjali svoje poklicne kompetence z zahtevami tujih delodajalcev ter izboljšali razumevanje ekonomskih, socialnih in kulturnih situacij v EU.

Čas trajanja: 01. 12. 2019 - 30. 11 2021, podaljšano do 30.11.2022

Koordinatorica projekta: Božena Rudolf

 

KA101 - Mobilnost šolskega osebja: Nadnacionalno izobraževanje zaposlenih (NIZ) KA1-SE-34/19

Opis: Na Gimnaziji Jurija Vege Idrija uči veliko učiteljev, ki imajo dolgoletno učno prakso. Učne metode, kot so frontalni pouk in individualno delo, so pri pouku sicer potrebne, hkrati pa se zavedajo nujnosti modernizacije poučevanja ter razvijanja prožnih oblik učenja, zlasti tistih, ki dijakom omogočajo razvoj ključnih kompetenc do ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje, in ki ustvarjajo podlago za nadaljnje učenje in poklicno življenje. Da bi dijakom lahko nudili primerno okolje za pridobivanje znanja ter razvijanje samostojnosti, inovativnosti, ustvarjalnosti in veščin se učitelji šole stalno udeležujejo različnih strokovnih izobraževanj o novih pedagoških pristopih v Sloveniji. Ker se zavedajo, da imajo določene države več izkušenj z uvajanjem novih pristopov in drugačne organizacije pouka, ter da je izkušnja iz prve roke odločilna, si prizadevajo za možnost usposabljanja

v evropskih državah, kjer imajo bolj razvite šolske sisteme. Zaradi številnih mednarodnih projektov želijo učitelji tudi izboljšati znanje angleščine.

Čas trajanja: 15. 06. 2019 - 14. 06. 2021 podaljšano do 14. 02. 2022.

Koordinatorica projekta: Božena Rudolf

Sodelujoči učitelji: Maja Justin, Marjanca Poljanšek, Magdalena Klasinc, Jasmina Velikanje, Sergeja Lipušček, Ester Mrak, Nataša Graovac, Romana Kokošar, Ana Bajt, Metka Fortuna


KA2 - Projekti sodelovanja

R4MAD - R4 (Raise, Recycle, Reduce, Reuse) - Making a difference -R4 (Ozaveščanje, Recikliranje, Zmanjšanje, Ponovna uporaba) - Spreminjanje

 Opis: S projektom si želimo intenzivneje prizadevati za cilja ZN:12 (Odgovorna poraba in proizvodnja) in 13 (Podnebni ukrepi) ter tako pripomoči pri prehodu na bolj trajnostni način življenja. Ko gre za okolje moramo razmišljati kolektivno in ne posamezno. Naučiti se moramo novih zelenih veščin ter ozavestiti in izobraževati sebe in dijake, da  se odgovorno obnašamo in tako zmanjšamo podnebne spremembe. S partnerskimi šolami želimo ponovno premisliti o svojem načinu življenja in zmanjšati čezmerno porabo ter vzgajati odgovorne in zavzete ljudi, ki začnejo prostovoljno  živeti trajnostno. Verjamemo v ugotovitve Unescovega poročila o spremljanju izobraževanja za leto 2016, ki pravi, da „izobraževanje oblikuje vrednote in perspektive ter je dokazano najboljše orodje za dviganje ozaveščenosti o podnebnih spremembah in je povezano s povečano okoljsko ozaveščenostjo, skrbjo in dejanji“. Ključno sporočilo poročila je, da „živeti trajnostno zahteva velik premik v miselnosti. S projektnimi aktivnostmi (predavanji, delavnicami, obeležitvami dneva  zemlje ali Erasmus+, aktivnostmi celotne šole) v okviru in izven pouka želimo biti del te spremembe. V okviru projekta bomo izdelali različne infografike, plakate s katerimi bomo osveščali druge. Na šoli bomo poskušali zmanjšati količino odpadne hrane, iskali možnosti za recikliranje ali nadgradnjo  odpadkov,  ter izdelali električno kolo za potrebe delavcev in dijakov šole in tako pripomogli k boljšemu okolju.

Glavna koordinatorica projekta je naša šola, sodelujejo pa še šole iz Bolgarije, Grčije, Španije in Švedske.

Čas trajanja: 1.10. 2020 do 30. 9. 2022

Koordinatorica projekta: Božena Rudolf

Sodelujoči učitelji: Marjanca Poljanšek, Ester Mrak, Nataša Graovac, Nataša Bogataj, Manica Seljak, Valerija Šemrl Kosmač, Andrej Kavčič, Tanja Pirih

 

ReCreate History

V projekt bo vključenih okrog 50 dijakov in vsaj 5 učiteljev iz vseh treh programov: gimnazija, strojni tehnik in mehatronik operater, ki bodo k izvedbi prispevali znanje in spretnosti s svojih področij. Povezali bomo raziskovanje zgodovine, pripovedovanje zgodb v slovenskem in angleškem jeziku ter nove tehnologije, kot so: oblikovanje računalniških igric in 3D modeliranje za ustvarjanje 3D okolja. Končni cilj projekta je izdelava računalniških igric, v katerih bomo rekonstruirali (srednjeveških) zgodovinske lokacije s pomočjo 3D vizualizacije in tako na kreativen in atraktiven način predstavili zgodovinske in kulturne vsebine.

Pri izvedbi projekta v organizaciji School of Robotics – Robitikos mokykla (Vilna, Litva),   bo sodelovalo sedem partnerskih organizacij iz treh držav: Litve, Romunije in Slovenije. Poleg treh šol: Šilales Simono Gaudeešiaus Gimnazija (Litva), Gheorghe Asachi Technical College (Romunija) in Gimanzije Jurija Vege Idrija so v projekt vključeni še:  Predict CSD Consulting (Romunija), STEP Institute (Ljubljana, Slovenija), The Society of the Lithuanian Archaeology (Draugija, Litva). Poleg naštetih partnerjev bomo pri izvedbi posameznih aktivnosti vključili tudi lokalne turistične, kulturne in tehnološke organizacije.

V prvem letu bomo največ dela imeli s pripravo izobraževalnih vsebin, v letu 2022 bo najbolj aktivno za dijake, s katerimi bomo razvili naše končne izdelke, zadnji meseci pa bodo namenjeni predstavitvi in širitvi izdelkov med uporabniki.

Čas trajanja: 01. 03. 2021 - 30. 04. 2023

Koordinatorica projekta: Danijela Brložnik

Sodelujoči učitelji: Nataša Graovac, Nataša Bogataj, Jasmina Velikanje, Jure Drev, Irma Gnezda, Božena Rudolf

 

 STEPS2030WORLD      

Opis: Organizacija združenih narodov je leta 2015 sprejela Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Prepleta se skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja;  usmerjenih na zaščito okolja, zmanjševanje neenakosti in na odpravo revščine v svetu.  K uresničevanju ciljev  se zavzemajo  države sveta, z željo, da bi do leta 2030 dosegli pravičnejši in čistejši Svet. STEPS2030WORLD je šolski projekt, ki ima za osnovni cilj iskanje in uresničevanje  možnosti, ki jih imajo dijaki, učitelji, šole ali lokalno okolje, da skupaj prispevamo vsaj majhen korak (»step«) k uresničitvi Agende 2030. V projektu  STEPS2030WORLD se bomo za pozitivni napredek, v smeri trajnostnega razvoja, na različnih področjih zavzemale šole iz Nemčije, Nizozemske, Italije, Hrvaške in Slovenije.

Čas trajanja: 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020, podaljšano do 31. 08. 2021.

Glavna koordinatorica projekta: Ester Mrak

Sodelujoči učitelji: Marjanca Poljanšek, Irena Česnik Vončina, Jasmina Velikanje, Nataša Graovac, Nataša Bogataj, Manica Seljak


roots

ROOTS (Routes to Outdoor Oriented Teaching and Sustainability - Učne poti, ki spodbujajo dejavnosti na prostem in trajnostni razvoj) 

 Opis: Cilj projekta je promocija zdravega načina življenja in povečana okoljska ozaveščenost med mladimi. Poti, ki so včasih služile povezavam med kraji, bomo uporabljali za povezovanje s svojimi koreninami, spoznavanje narave, raziskovanje človekovega vpliva na okolje in izvajanje fizičnih aktivnosti na prostem kot del rekreacije. Z ekskurzijami vzdolž teh poti bodo dijaki pridobili različne socialne spretnosti za uspešno socialno vključevanje, kar sta dva od glavnih prioritet projekta. Glavna koordinatorica projekta je šola iz Islandije, sodelujejo pa še šole iz Grčije, Španije in Švedske.

Čas trajanja: 01. 09. 2017 - 31. 08. 2020, podaljšano do 31.12.2020

Koordinatorica projekta: Božena Rudolf

[p]ROBOT  

 Opis: Projekt vodi Šlezijska univerza (University of Silesia, Chorzow) iz Poljske in se financira s sredstvi EU ter Edu-Res fondacija. Cilj projekta je z uporabo robotov ter programiranja povečati motivacije za učenje naravoslovnih predmetov (matematike, fizike, kemije, …).  Ko dijaki poskušajo s pomočjo robotov (ki so za njih  privlačni, saj se z njimi ne srečujejo vsak dan) rešiti določeno nalogo, spoznajo, da za uspešno rešitev potrebujejo znanje različnih naravoslovnih predmetov. Posledično je tudi snov različnih naravoslovnih predmetov zanje bolj zanimiva. Rezultat projekta so delovni listi za dijake ter navodila za učitelje, ki so jih izdelale  sodelujoče srednje šole iz Grčije, Italije, Litve, Makedonije, Poljske ter Slovenije.

Učitelji lahko uporabijo posamezne delovne liste ali pa upoštevajo korelacije, ki jih je pripravila šlezijska univerza v sodelovanju z Edu-Res fondacijo.

Čas trajanja: 01. 10. 2017 - 31. 08. 2020, podaljšano do 31.10.2020

Koordinatorica projekta: Božena Rudolf

Sodelujoči učitelji: Tatjana Pivk, Jan Pivk, Sergeja Lipušček, Marjanca Poljanšek, Jure Drev

  _________________________________________________________________________________
Na gimnaziji Jurija Vege Idrija že vrsto let sodelujemo v evropskih projektih. Začeli smo s Comenius in Leonardo Da Vinci projekti. Sedaj pa nadaljujemo z Erasmus+ projekti in sicer tako z KA1 kot KA2.

V šolskem letu 2019/20 potekajo na šoli naslednji Erasmus+ projekti:

KLJUČNI UKREP 1 - (KA1) 

Mobilnost v PIU učna mobilnost dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
 


KA102 RaMPoK - Mobilnost  v PIU: Razvijanje mednarodne poklicne kompetence

Opis: Projekt poteka v sodelovanju s koncernom Kolektor ter korporacijo Hidria, natančneje z njihovimi podjetji v Nemčiji. V okviru projekta so predvidene dve mobilnosti devetih dijakov programa strojni tehnik (po dva v posamezno podjetje) in enega mentorja. 
Šola želi s projektom razvijati mednarodne poklicne kompetence dijakov in izboljšati prepoznavnost v širšem okolju, predvsem na račun prilagajanja in ponujanja vsebin, ki bodo v okviru izobraževalnih programov najbolj zadovoljevale potrebe trga znanja in dela. Usposabljanje v tujem delovnem okolju bo dijakom in učitelju spremljevalcu omogočilo, da izkusijo način dela in življenja v tujini in si tako razširijo tako svoje poklicno kot tudi medkulturno obzorje. Dodatna spoznanja v obliki spoznavanja aktualnih kompetenc in veščin na strokovnem področju bodo učitelji lahko izkoristili pri načrtovanju sprememb v učnih metodah in nadgradnji odprtega kurikuluma strokovnih predmetov. Dijakom šole želimo omogočiti zaposljivost in sposobnost prilagodljivosti, ker je trg dela v EU zelo fleksibilen potrebuje tudi fleksibilne partnerje za katere delo v tujini ne bo ovira. Z udeležbo na praksi v tujini
bodo dijaki v večji meri spoznali možne poklicne poti, pridobili specifične spretnosti, ocenili oz. primerjali svoje poklicne kompetence z zahtevami tujih delodajalcev ter izboljšali razumevanje ekonomskih, socialnih in kulturnih situacij v EU.

Čas trajanja: 01. 12. 2019 - 30. 11 2021
Koordinator: Božena Rudolf

Mobilnost šolskega osebja

Opis: Na Gimnaziji Jurija Vege Idrija uči veliko učiteljev, ki imajo dolgoletno učno prakso. Učne metode, kot so frontalni pouk in individualno delo, so pri pouku sicer potrebne, hkrati pa se zavedajo nujnosti modernizacije poučevanja ter razvijanja prožnih oblik učenja, zlasti tistih, ki dijakom omogočajo razvoj ključnih kompetenc do ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje, in ki ustvarjajo podlago za nadaljnje učenje in poklicno življenje. Da bi dijakom lahko nudili primerno okolje za pridobivanje znanja ter razvijanje samostojnosti, inovativnosti, ustvarjalnosti in veščin se učitelji šole stalno udeležujejo različnih strokovnih izobraževanj o novih pedagoških pristopih v Sloveniji. Ker se zavedajo, da imajo določene države več izkušenj z uvajanjem novih pristopov in drugačne organizacije pouka, ter da je izkušnja iz prve roke odločilna, si prizadevajo za možnost usposabljanja
v evropskih državah, kjer imajo bolj razvite šolske sisteme. Zaradi številnih mednarodnih projektov želijo učitelji tudi izboljšati znanje angleščine.

Čas trajanja: 15. 06. 2019 - 14. 06. 2021
Koordinator: Božena Rudolf
Sodelujoči učitelji: Maja Justin, Marjanca Poljanšek, Magdalena Klasinc, Jasmina Velikanje, Sergeja Lipušček, Ester Mrak, Nataša Graovac, Romana Kokošar, Ana Bajt, Metka Fortuna

Ključni ukrep 2 (KA2) - Projekti sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih praks

(Routes to Outdoor Oriented Teaching and Sustainability) - Učne poti, ki spodbujajo dejavnosti na prostem in trajnostni razvoj

Opis: Cilj projekta je promocija zdravega načina življenja in povečana okoljska ozaveščenost med mladimi. Poti, ki so včasih služile povezavam med kraji, bomo uporabljali za povezovanje s svojimi koreninami, spoznavanje narave, raziskovanje človekovega vpliva na okolje in izvajanje fizičnih aktivnosti na prostem kot del rekreacije. Z ekskurzijami vzdolž teh poti bodo dijaki pridobili različne socialne spretnosti za uspešno socialno vključevanje, kar sta dva od glavnih prioritet projekta.
Čas trajanja: 01. 09. 2017 - 30. 08. 2020
Koordinator: Božena Rudolf
Sodelujoči učitelji: Maja Justin, Branko Kalan, Ester Mrak, Manica Seljak, Magdalena Klasinc, Marjanca Poljanšek, Jerneja Tratnik, Irena Česnik Vončina


Opis: Organizacija združenih narodov je leta 2015 sprejela Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Prepleta se skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja;  usmerjenih na zaščito okolja, zmanjševanje neenakosti in na odpravo revščine v svetu.  K uresničevanju ciljev  se zavzemajo  države sveta, z željo, da bi do leta 2030 dosegli pravičnejši in čistejši Svet. STEPS2030WORLD je šolski projekt, ki ima za osnovni cilj iskanje in uresničevanje  možnosti, ki jih imajo dijaki, učitelji, šole ali lokalno okolje, da skupaj prispevamo vsaj majhen korak (»step«) k uresničitvi Agende 2030. V projektu  STEPS2030WORLD se bomo za pozitivni napredek, v smeri trajnostnega razvoja, na različnih področjih zavzemale šole iz Nemčije, Nizozemske, Italije, Hrvaške in Slovenije.

Čas trajanja: 1.9. 2018 do 1. 9.2020.
Koordinatorica projekta: Ester Mrak


Opis: Projekt vodi Šlezijska univerza (University of SilesiaChorzow) iz Poljske in se financira s sredstvi EU ter Edu-Res fondacija. Cilj projekta je z uporabo robotov ter programiranja povečati motivacije za učenje naravoslovnih predmetov (matematike, fizike, kemije, …). Ko dijaki poskušajo s pomočjo robotov poskušajo rešiti določeno nalogo, spoznajo, da za uspešno rešitev potrebujejo znanje naravoslovnih predmetov. Rezultat projekta bodo delovni listi za dijake ter navodila za učitelje, ki jih morajo pripraviti vse sodelujoče šole. Poleg univerze namreč v projektu sodelujejo srednje šole iz Grčije, Italije, Litve, Makedonije in Poljske ter Slovenije.
Čas trajanja: 01. 10. 2017 – 31. 08. 2020
Koordinator: Bojan Tuta/Božena Rudolf
Sodelujoči učitelji: Tanja Pirih, Sergeja Lipušček, Marjanca Poljanšek, Magdalena Klasinc

_____________________________________________________________________________V šolskem letu 2018/19 potekajo na šoli naslednji Erasmus+ projekti:KLJUČNI UKREP 1 - (KA1) ERASMUS+ PROJEKTI

Mobilnost v PIU - učna mobilnost dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju


KA1 - Mobilnost  v PIU: Dvig mednarodne poklicne kompetence
Opis: Projekt poteka v sodelovanju s koncernom Kolektor ter korporacijo Hidria, natančneje v njihovih podjetjih v Nemčiji. V okviru projekta so predvidene tri mobilnosti štirih dijakov programa strojni tehnik (po dva v posamezno podjetje) in enega mentorja. 
Čas trajanja: 01. 09. 2017 - 30. 08. 2019
Koordinator: Valerija Šemrl Kosmač
Mobilnost šolskega osebjaOpis: Zavedamo se, da so nekatera znanja kratkotrajna. Zato želimo s pomočjo projekta spoznati, kako pri poučevanju upoštevati sodobna spoznanja psihologije in didaktike ter izzvati spremembe v načinu poučevanja. Obenem pa želimo povečati motivacijo učiteljev za uvajanje sodobnih in učinkovitih metod in pristopov k poučevanju ter motivacijo dijakov za učenje.
Čas trajanja: 01. 07. 2017 - 30. 06. 2019
Koordinator: Božena Rudolf
Sodelujoči učitelji: Maja Justin, Karmen Vidmar, Marjanca Poljanšek, Magdalena Klasinc, Jasmina Velikanje, Tatjana Pivk, Sergeja Lipušček Ester Mrak, Nataša Bogataj
 

Ključni ukrep 2 (KA2) - Projekti sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih praks

(Routes to Outdoor Oriented Teaching and Sustainability - Učne poti, ki spodbujajo dejavnosti na prostem in trajnostni razvoj

Opis: Cilj projekta je promocija zdravega načina življenja in povečana okoljska ozaveščenost med mladimi. Poti, ki so včasih služile povezavam med kraji, bomo uporabljali za povezovanje s svojimi koreninami, spoznavanje narave, raziskovanje človekovega vpliva na okolje in izvajanje fizičnih aktivnosti na prostem kot del rekreacije. Z ekskurzijami vzdolž teh poti bodo dijaki pridobili različne socialne spretnosti za uspešno socialno vključevanje, kar sta dva od glavnih prioritet projekta.
Čas trajanja: 01. 09. 2017 - 30. 08. 2020
Koordinator: Božena Rudolf
Sodelujoči učitelji: Maja Justin, Branko Kalan, Ester Mrak, Manica Seljak, Magdalena Klasinc, Marjanca Poljanšek, Jerneja Tratnik, Irena Česnik Vončina


Opis: Organizacija združenih narodov je leta 2015 sprejela Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Prepleta se skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja;  usmerjenih na zaščito okolja, zmanjševanje neenakosti in na odpravo revščine v svetu.  K uresničevanju ciljev  se zavzemajo  države sveta, z željo, da bi do leta 2030 dosegli pravičnejši in čistejši Svet. STEPS2030WORLD je šolski projekt, ki ima za osnovni cilj iskanje in uresničevanje  možnosti, ki jih imajo dijaki, učitelji, šole ali lokalno okolje, da skupaj prispevamo vsaj majhen korak (»step«) k uresničitvi Agende 2030. V projektu  STEPS2030WORLD se bomo za pozitivni napredek, v smeri trajnostnega razvoja, na različnih področjih zavzemale šole iz Nemčije, Nizozemske, Italije, Hrvaške in Slovenije.

Čas trajanja: 1.9. 2018 do 1. 9.2020.
Koordinatorica projekta: Ester Mrak


Opis: Projekt vodi Šlezijska univerza (University of SilesiaChorzow) iz Poljske in se financira s sredstvi EU ter Edu-Res fondacija. Cilj projekta je z uporabo robotov ter programiranja povečati motivacije za učenje naravoslovnih predmetov (matematike, fizike, kemije, …). Ko dijaki poskušajo s pomočjo robotov poskušajo rešiti določeno nalogo, spoznajo, da za uspešno rešitev potrebujejo znanje naravoslovnih predmetov. Rezultat projekta bodo delovni listi za dijake ter navodila za učitelje, ki jih morajo pripraviti vse sodelujoče šole. Poleg univerze namreč v projektu sodelujejo srednje šole iz Grčije, Italije, Litve, Makedonije in Poljske ter Slovenije.
Čas trajanja: 01. 10. 2017 – 31. 08. 2020
Koordinator: Bojan Tuta/Božena Rudolf
Sodelujoči učitelji: Tanja Pirih, Sergeja Lipušček, Marjanca Poljanšek, Magdalena Klasinc

 ______________________________________________________________________________________________

V šolskem letu 2017/18 potekajo na šoli naslednji Erasmus+ projekti:KLJUČNI UKREP 1 - (KA1) ERASMUS+ PROJEKTI
 
Mobilnost v PIU - učna mobilnost dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

KA1 - Mobilnost  v PIU: Dvig mednarodne poklicne kompetence
Opis: Projekt poteka v sodelovanju s koncernom Kolektor ter korporacijo Hidria, natančneje v njihovih podjetjih v Nemčiji. V okviru projekta so predvidene tri mobilnosti štirih dijakov programa strojni tehnik (po dva v posamezno podjetje) in enega mentorja. 
Čas trajanja: 01. 09. 2017 - 30. 08. 2019
Koordinator: Valerija Šemrl Kosmač
Mobilnost šolskega osebjaOpisCilj projekt je pridobiti uvid ter izkušnje v princip formativnega spremljanja in sicer preko opazovanja pouka. Ker v Sloveniji ni srednjih šol, kjer bi bilo formativno spremljanje bistven del pouka, zgledov ne moremo iskati doma, smo se odločili, da jih poiščemo v Španiji, Irski in Veliki Britaniji. Na podlagi izkušenj na drugih šolah bomo poskušali v naši šoli ustvariti spodbudno učno okolje, ki bo dijakom omogočalo razvijanje njihovih potencialov in veščin ter  postopoma uvajati fleksibilno organizacijo pouka oziroma osebno naravnanega učenja in poučevanja.

Koordinator: Božena Rudolf
Sodelujoči učitelji: Marjanka Jerman, Božena Rudolf, Manica Seljak, Klavdija StepančičOpis: Zavedamo se, da so nekatera znanja kratkotrajna. Zato želimo s pomočjo projekta spoznati, kako pri poučevanju upoštevati sodobna spoznanja psihologije in didaktike ter izzvati spremembe v načinu poučevanja. Obenem pa želimo povečati motivacijo učiteljev za uvajanje sodobnih in učinkovitih metod in pristopov k poučevanju ter motivacijo dijakov za učenje.
Aktivnosti 

Čas trajanja: 01. 07. 2017 - 30. 06. 2019

Koordinator: Božena Rudolf
Sodelujoči učitelji: Maja Justin, Karmen Vidmar, Marjanca Poljanšek, Magdalena Klasinc, Jasmina Velikanje, Tatjana Pivk, Sergeja Lipušček Ester Mrak, Nataša Bogataj
 

Ključni ukrep 2 (KA2) - Projekti sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih praks

(Routes to Outdoor Oriented Teaching and Sustainability - Učne poti, ki spodbujajo dejavnosti na prostem in trajnostni razvoj

Opis: Cilj projekta je promocija zdravega načina življenja in povečana okoljska ozaveščenost med mladimi. Poti, ki so včasih služile povezavam med kraji, bomo uporabljali za povezovanje s svojimi koreninami, spoznavanje narave, raziskovanje človekovega vpliva na okolje in izvajanje fizičnih aktivnosti na prostem kot del rekreacije. Z ekskurzijami vzdolž teh poti bodo dijaki pridobili različne socialne spretnosti za uspešno socialno vključevanje, kar sta dva od glavnih prioritet projekta.
Čas trajanja: 01. 09. 2017 - 30. 08. 2020
Koordinator: Božena Rudolf
Sodelujoči učitelji: Maja Justin, Branko Kalan, Ester Mrak, Manica Seljak, Magdalena Klasinc, Marjanca Poljanšek, Jerneja Tratnik, Irena Česnik Vončina


 

Opis: Projekt vodi Šlezijska univerza (University of SilesiaChorzow) iz Poljske in se financira s sredstvi EU ter Edu-Res fondacija. Cilj projekta je z uporabo robotov ter programiranja povečati motivacije za učenje naravoslovnih predmetov (matematike, fizike, kemije, …). Ko dijaki poskušajo s pomočjo robotov poskušajo rešiti določeno nalogo, spoznajo, da za uspešno rešitev potrebujejo znanje naravoslovnih predmetov. Rezultat projekta bodo delovni listi za dijake ter navodila za učitelje, ki jih morajo pripraviti vse sodelujoče šole. Poleg univerze namreč v projektu sodelujejo srednje šole iz Grčije, Italije, Litve, Makedonije in Poljske ter Slovenije.
Čas trajanja: 01. 10. 2017 – 31. 08. 2020
Koordinator: Bojan Tuta/Božena Rudolf
Sodelujoči učitelji: Tanja Pirih, Sergeja Lipušček, Marjanca Poljanšek, Magdalena Klasinc


Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Erasmus+ KA2 Steps2030World

Po znanje angleščine v Dublin

USPOSABLJANJE UČITELJEV V OKVIRU AKREDITACIJE SCH - PRVI DEL